Vị trí

Mức lương

Nơi làm việc

Thời hạn tuyển dụng

Thoả thuận

Quận Tân Bình - Tp. Hồ Chí Minh

30-11-2023

Mức lương: Thoả thuận

Nơi làm việc: Quận Tân Bình - Tp. Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ: 30-11-2023

15 Tr - 20 Tr VNĐ

Quận Tân Bình - Tp. Hồ Chí Minh

30-11-2023

Mức lương: 15 Tr - 20 Tr VNĐ

Nơi làm việc: Quận Tân Bình - Tp. Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ: 30-11-2023

Tư vấn dịch vụ

Bạn đang bán hàng dưới những hình thức nào?