PROFESSIONAL FULFILLMENT SERVICE PROVIDER

Services at N&H Logistics

Fulfillment Center

Dịch vụ lưu kho và quản lý xử lý đơn hàng cho nhà bán Sàn TMĐT, mô hình B2B2C. Giúp nhà bán tăng tối đa doanh thu, tiết giảm chi phí quản lý vận hành, xử lý đơn hàng, lưu trữ…

Kết nối hầu hết các Đối tác vận chuyển tại VN : phù hợp từng ngành hàng với chi phí tối ưu, đội ngũ DVKH theo chăm sóc hành trình đơn hàng gia tăng tỉ lệ phát thành công.

N&H cung cấp dịch vụ báo cáo số liệu chuyên sâu phục vụ cho nhà bán về dòng chảy hàng hóa qua hệ thống FC, thị trường, khu vực tiềm năng, các báo cáo phân tích theo yêu cầu.

Image
Image
Image
Image
Image
FULFILLMENT SERVICES

05 Advantages at N&H Logistics

AUTOMATIC SYSTEM

Providing modern cloud-based warehouse management technology, easily checking inventory data on multiple platforms

DIGITIZATION INFORMATION

Manage goods by barcodes aim to simplify the issue of goods management, serving the business strategy of the seller.

PROCESS MANAGEMENT

The closed goods management process ensures transparency and accuracy. Strict compliance with regulations in Fulfillment helps ensure product safety

COST OPTIMIZATION

The system auto selects the best carrier with optimal price to support for bussinesses

SKILLED PERSONNEL

Build a team with professional, dynamic, creative and dedicated warehousing staff

FULFILLMENT SERVICES

03 STEPS TO GROW REVENUE WITH N&H LOGISTICS

01

Register and receive information from experts in just 30 seconds

Image
02

Store goods at N&H Logistics FC and expand sales strategy

Image
03

N&H completes orders and help bussinesses to focus to growth up

Our Clients

Our Partners

01

Cost
optimization

Lorem ipsum dolor amet consectetur adipiscing elit do eiusmod
02

Reduced
transit timing

Lorem ipsum dolor amet consectetur adipiscing elit do eiusmod
03

Warehouse
operation

Lorem ipsum dolor amet consectetur adipiscing elit do eiusmod
Results in few seconds

REGISTER INFORMATION NOW

Our specialist will contact you for a completely free consultation

Accurate price

Enthusiastic consultation

Optimal costs