Shipping Services from
N&H Logistics

01

Network

N&H hợp tác với các Đối tác vận chuyển có mạng lưới bưu cục có quy mô và tốt nhất thị trường trong nước                                                                                                                                           

02

Diversity

Tùy vào loại hình , khu vực kinh doanh, ngành hàng mà nhà bán có thể lựa chọn đối tác vận chuyển phù hợp nhất. Và N&H không giới hạn việc kết nối vào ĐTVC mới của KH                                                  

03

Saving costs

Việc có thể so sánh các mức phí vận chuyển trên 1 hệ thống giúp KH dễ dàng chọn được ĐTVC tốt nhất, tồi ưu về chi phí. Hệ thống còn gợi ý cho nhà bán lựa chọn đối tác tốt nhất

04

Tin cậy

Hệ thống luôn sẵn sàng hỗ trợ bất cứ các thông tin về trạng thái đơn hàng một cách tự động và realtime                                                                                                                                                                         

Our shipping partners

REGISTER INFORMATION NOW

Our specialist will contact you for a completely free consultation

Accurate price

Enthusiastic consultation

Optimal costs