Chính sách bảo mật

Các dữ liệu cá nhân có thể được thu thập nhưng không nhằm mục đích nào khác ngoài các mục đích được đề cập bên dưới:

1. Bình luận

Khi khách truy cập để lại nhận xét trên trang web, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu nhận xét cũng như địa chỉ IP của khách truy cập và chuỗi tác nhân người dùng trình duyệt để giúp phát hiện thư rác.

2. Phương tiện truyền thông

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có nhúng dữ liệu vị trí (EXIF GPS). Khách truy cập trang web có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

3. Biểu mẫu liên hệ

Được sử dụng để thu thập thông tin nhằm phục vụ cho việc chăm sóc khách hàng tốt nhất cả về thời gian, chi phí.

4. Cookie

Nếu bạn để lại nhận xét trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn lưu tên, địa chỉ email và trang web của mình vào cookie. Đây là những điều thuận tiện cho bạn để bạn không phải điền lại thông tin chi tiết của mình khi bạn để lại nhận xét khác. Những cookie này sẽ tồn tại trong một năm.

Nếu bạn truy cập trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ đặt cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie hay không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và sẽ bị loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt của mình.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập và các lựa chọn hiển thị trên màn hình của bạn. Cookie đăng nhập tồn tại trong hai ngày và cookie tùy chọn màn hình tồn tại trong một năm. Nếu bạn chọn “remember me”, thông tin đăng nhập của bạn sẽ tồn tại trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài báo, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không bao gồm dữ liệu cá nhân và chỉ cho biết ID bài đăng của bài viết bạn vừa chỉnh sửa. Nó hết hạn sau 1 ngày.

5. Nội dung được nhúng từ các trang web khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài báo, ...). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động giống hệt như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Các trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng theo dõi bên thứ ba bổ sung và theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đăng nhập vào trang web đó.

6. Phân tích

Chúng tôi sử dụng các dữ liệu sẵn có để tiến hành phân tích hành vì sử dụng trang web của chúng tôi đến từ khách hàng nhằm mục đích tối ưu hóa nội dung được hiển thị tương lai và từ đó có thể tăng trải nghiệm của người dùng khi ghé thăm trang web của N&H Logistics.

7. Chúng tôi lưu giữ dữ liệu của bạn trong bao lâu

Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và phê duyệt mọi nhận xét tiếp theo thay vì giữ chúng trong hàng đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của mình). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

8. Bạn có những quyền gì đối với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ lưu giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

9. Nơi chúng tôi gửi dữ liệu của bạn

Nhận xét của khách truy cập có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ phát hiện thư rác tự động.

10. Sử dụng thông tin cá nhân

Nói chung, chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để xử lý các yêu cầu hoặc giao dịch của bạn, để cung cấp cho bạn thông tin hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu, để thông báo cho bạn về các thông tin, sự kiện, khuyến mãi, sản phẩm hoặc dịch vụ khác mà chúng tôi cho rằng bạn sẽ quan tâm, để tạo điều kiện thuận lợi cho bạn. Việc bạn sử dụng cũng như việc quản lý và vận hành của chúng tôi đối với Trang web và các dịch vụ cũng như để phục vụ bạn và người dùng của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn:

  • Để yêu cầu phản hồi và cho phép chúng tôi phát triển, tùy chỉnh và cải thiện Trang web cũng như các ấn phẩm, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
  • Để tiến hành phân tích tiếp thị, gửi cho bạn các bản khảo sát hoặc bản tin, để liên hệ với bạn về các dịch vụ, sản phẩm, hoạt động, sự kiện đặc biệt hoặc ưu đãi từ N&H Logistics hoặc các đối tác của chúng tôi và cho các mục đích tiếp thị, thông tin, phát triển sản phẩm và quảng cáo khác;
  • Để gửi cho bạn một email chào mừng và liên hệ với bạn về việc bạn sử dụng Trang web và các dịch vụ; để trả lời email, nội dung gửi, nhận xét, yêu cầu hoặc khiếu nại của bạn; để thực hiện các dịch vụ sau bán hàng; để dự đoán và giải quyết các vấn đề với dịch vụ của chúng tôi; để trả lời các câu hỏi hỗ trợ khách hàng, để được hỗ trợ phát triển sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi; và để thông báo cho bạn những cập nhật về sản phẩm và dịch vụ từ N&H Logistics nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của bạn;
  • Để gửi và nhận thông tin đặt hàng và hàng tồn kho từ các trang web của bên thứ ba mà bạn có tài khoản cho các dịch vụ trên Trang web của chúng tôi;
  • Để liên hệ với bạn nếu bạn giành chiến thắng trong một cuộc thi; và cho các mục đích khác mà chúng tôi thông báo cho bạn.

11. N&H Logistics có thể lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân

12. Chia sẻ thông tin cá nhân

N&H Logistics có quyền chia sẻ thông tin nhân khẩu học tổng hợp về khách hàng, doanh số và lưu lượng truy cập của chúng tôi cho các đối tác và nhà quảng cáo của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không cung cấp, bán, thuê, chia sẻ hoặc trao đổi bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn hoặc bất kỳ dữ liệu nào bạn lưu trữ bằng dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi được nêu trong Chính sách này hoặc với sự đồng ý của bạn. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cho bên thứ ba để

  1. Tuân thủ pháp luật hoặc đáp ứng các yêu cầu hợp pháp và quy trình pháp lý.
  2. Để bảo vệ N&H Logistics, đại lý, khách hàng và những người khác bao gồm việc thực thi các thỏa thuận, chính sách và điều khoản sử dụng của chúng tôi hoặc.
  3. Với niềm tin thiện chí rằng việc tiết lộ là cần thiết để ứng phó với trường hợp khẩn cấp hoặc bảo vệ sự an toàn cá nhân của bất kỳ người nào.
 
N&H Logistics mang đến cho bạn cơ hội kết nối với các dịch vụ của bên thứ ba và bao gồm các tính năng của sản phẩm mà về bản chất chúng chia sẻ thông tin với các dịch vụ của bên thứ ba đó. Những dịch vụ đó có thể xem thông tin đơn đặt hàng của người bán, thông tin và số lượng hàng tồn kho, số theo dõi lô hàng và các thông tin liên quan khác. Nếu bạn chọn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của bên thứ ba như vậy, chúng tôi có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ thông tin của bạn với các dịch vụ đó. Việc bạn sử dụng các dịch vụ đó không chịu sự điều chỉnh của các điều khoản của N&H Logistics hoặc Chính sách này. N&H Logistics không kiểm soát dịch vụ của các bên thứ ba đó hoặc cách họ sử dụng thông tin và tài liệu của bạn. Đảm bảo xem lại các điều khoản và chính sách quyền riêng tư của các bên thứ ba đó trước khi sử dụng dịch vụ của họ.
 

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân liên quan đến việc mua lại, sáp nhập hoặc bán tất cả hoặc một phần đáng kể hoạt động kinh doanh của chúng tôi với hoặc với một công ty khác. Trong bất kỳ trường hợp nào như vậy, bạn sẽ nhận được thông báo nếu dữ liệu của bạn được chuyển giao và trở thành đối tượng của một chính sách bảo mật khác biệt đáng kể.

Bạn có thể cập nhật, sửa hoặc xóa Dữ liệu Cá nhân và tùy chọn của mình bất kỳ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu cho chúng tôi qua email bên dưới. Xin lưu ý rằng mặc dù bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện sẽ được phản ánh trong cơ sở dữ liệu người dùng đang hoạt động ngay lập tức hoặc trong một khoảng thời gian hợp lý, nhưng chúng tôi có thể giữ lại tất cả thông tin bạn gửi để sao lưu, lưu trữ, ngăn chặn gian lận và lạm dụng, phân tích, đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý hoặc khi chúng tôi mặt khác tin tưởng một cách hợp lý rằng chúng tôi có lý do chính đáng để làm như vậy.

Bạn có thể từ chối chia sẻ Dữ liệu Cá nhân nhất định với chúng tôi, trong trường hợp đó, chúng tôi không thể cung cấp cho bạn một số tính năng và chức năng của Dịch vụ.

Bất cứ lúc nào, bạn có thể phản đối việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình, trên cơ sở hợp pháp, trừ khi luật hiện hành cho phép. Nếu bạn cho rằng quyền riêng tư của mình được cấp bởi luật bảo vệ dữ liệu hiện hành đã bị vi phạm, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email bên dưới. Bạn cũng có quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu.