N&H logistics

Dịch vụ tại N&H Logistics

Trung tâm hoàn tất đơn hàng

Mạng lưới lưu trữ, quy trình nhập xuất hàng tối ưu và số hoá giúp tiết kiệm chi phí vận hành cho doanh nghiệp

Đa dạng giải pháp vận chuyển phù hợp với từng ngành hàng, đội ngũ chăm sóc theo sát hành trình đơn hàng, nâng cao tỷ lệ phát thành công

Hệ thống báo cáo thông minh, kịp thời giúp doanh nghiệp quản lý được hàng hoá, có chiến dịch bán hàng phù hợp